Utveckling av DNA-baserad jordanalys för ärtrotröta ökar hållbar produktion av baljväxtbaserade livsmedel
Application number: 2021-51
Contact person: Zahra Omer
Managing body: HS Konsult AB
Country: Sweden
Granted funds: 1 900 000 SEK
  • 2021-51

P. O. Box 34 012, SE-100 26 Stockholm, Sweden

info@ekhagastiftelsen.se

+46 70 240 81 81