Tidsplan för hanteringen av ansökningar

 • Sista ansökningsdag: 20 Maj varje år

  då ansökan ska vara oss tillhanda (poststämpel gäller ej!).

 • Vetenskapliga Rådet utvärderar ansökningarna

  och sammanställer rekommendation under sommaren.

 • Styrelsen tar beslut

  på styrelsemöte i oktober.

 • Resultat meddelas

  inom ca en vecka från styrelsebeslut.

 • Sökande bekräftar

  genom att skicka in första rapport.

 • Projektet kan starta

  och medel rekvireras.