Vem kan söka medel

Ekhagastiftelsen har inga begränsningar vad gäller från vilket land en ansökan kommer. Vi godkänner ansökningar från hela världen.

För ansökningar som inte kommer från Europa rekommenderar vi att ansökan har ett samarbete med en svensk samarbetspartner som är praktiskt involverad i genomförandet av projektet.

För amsökningar från Europa har vi heller inga formella krav på att det bara kan vara en institution (universitet, högskola, forskningsinstitution, etc.) som kan söka anslag. Vi välkomnar ansökningar från alla (även privatpersoner) men observera att vi har krav på att en ansökan/projekt ska vara vetenskapligt uppbyggd och resultatet utvärderbart. För ansökingar från andra länger måste en organisation eller institution vara förvaltande organ för projektet.

Det är möjligt att söka stipendiemedel från stiftelsen, men detta beviljas i regel endast för forskningsrelaterade projekt. Vi finansierar inte grundutbildning.